انواع کاغذ نوار قلب

کاغذهای پزشکی مخصوص انواع دستگاههای الکتروکاردیوگراف و اسپیرومتر

ساخت کمپانی Lessa اسپانیا

medical-papers

شرکت داوین سا انواع کاغذهای حرارتی کیفیت بالا مورد استفاده در دستگاههای پزشکی را بصورت رولهای بزرگ (jumbo roll) از کشور اسپانیا وارد کرده و در کارخانه خود آنها را بصورت رولهای کوچک آماده می کند.