انواع کاغذ نوار قلب

کاغذهای پزشکی مخصوص انواع دستگاههای الکتروکاردیوگراف و اسپیرومتر

ساخت کمپانی Lessa اسپانیا

medical-papers

شرکت داوین سا انواع کاغذهای حرارتی کیفیت بالا مورد استفاده در دستگاههای پزشکی را بصورت رولهای بزرگ (jumbo roll) از کشور اسپانیا وارد کرده و در کارخانه خود آنها را بصورت رولهای کوچک آماده می کند.

اندازه کاغذهای موجود به شرح زیر است:

کاغذ دستگاه الکتروکاردیوگراف یک کاناله با عرض 5 سانتی متر

کاغذ دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله با عرضهای 6 و 8 سانتی متر

کاغذ دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله مدل D-300 با عرض 13.4 سانتی متر

کاغذ دستگاه الکتروکاردیوگراف شش کاناله با عرضهای 11، 12 و 13 سانتی متر

کاغذ دستگاه الکتروکاردیوگراف دوازده کاناله با عرض 20.9 سانتی متر

کاغذ دستگاه اسپیرومتری با عرض 11.2 سانتی متر مختص دستگاه های MIR، Cosmed و سایر دستگاه های اسپیرومتری