اسپیرومتر (Spirometer)

انواع دستگاههای اسپیرومتری و سیستمهای تشخیصی ریوی ساخت کمپانی Cosmed ایتالیا

spirometer.2

 اسپیرومتر رومیزی مدل Pony FX      

 

pc-based

اسپیرومتر PC based مدل Micro Quark

6mwt

اسپیرومتر مدل Spiropalm 6MWT (اسپیرومتر + تست 6 دقیقه راه پیمایی)

2015-04-30-07-31-38

اسپیرومتر دستی مدل Spiropalm