هولتر فشار خون (ABPM)

هولتر فشار خون با قابلیت انجام تست Pulse Wave Analysis ساخت کمپانی IEM آلمان

    

2015-03-07-11-56-09.1

I.E.M کمپانی مادر تولید کننده هولتر فشار با 23 سال تجربه، سازنده برای بسیاری از شرکت های دیگر در سراسر جهان بصورت oem