دستگاه گاز آنالایزر مدل Fitmate PRO

- اندازه گیری VO2 max،  Sub VO2 max و آستانه بی هوازی 

(Anaerobic Threshold (AT

- ارزیابی سوخت و ساز پایه (RMR, REE)

- دارای نرم افزار برای تجویز ورزش و منطقه HR-VO2

- دارای مانیتور رنگی و پرینتر داخلی

- برنامه تنظیم وزن و ارزیابی fitness

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده بروشور دستگاه: