سیستم کالری متری QUARK RMR

استاندارد جدید برای انرژی مصرفی در حالت استراحت

(Resting Energy Expenditure (REE

- اندازه گیری REE با canopy از راه dilution

- اندازه گیری REE نفس به نفس با ماسک

- کیت مخصوص برای بیمارانی که نیاز به کمک مکانیکی دارند (اختیاری)

- مناسب برای افراد 15 کیلوگرم به بالا

- اعتبار سنجی شده با تکنیک Gold Standard

- نرم افزار بسیار پیشرفته Omnia

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده بروشور دستگاه