سیستم تست ریوی Quark PFT

- بر اساس آخرین مفررات استانداردهای ATS/ERS

- پزشک می تواند براساس نیاز خود ماژول های مربوطه را انتخاب و خریداری نماید.

- دارای ماژول های TGV, LV, DLCO, MIP/MEP, O2/CO2

- در عین سادگی یک آزمایشگاه کامل تست ریوی است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده بروشور دستگاه