اسپیرومتر دستی

- توربین دوطرفه بسیار دقیق برای هر شرایط کاری

- انجام تست های  کامل اسپیرومتری (FVC, SVC, MVV, Pre-Post BD, Bronchochallenge)

- اتصال مستقیم به کامپیوتر و پرینتر از طریق اتصال USB

- به همراه نرم افزار Omnia امکان تست real time و تفسیر نتایج امکان پذیر است

- دارای مانیتور جهت نمایش منحنی ها و نتایج