اسپیرومتر رومیزی

Pony FX

 یکمحصولبرجستهوممتازدرمیاناسپیرومترهایرومیزی!

Desktop Spirometer with Digital Turbine

  • قابلیت انجام تست های کامل اسپیرومتری
  • (FVC, SVC, MVV and Bronchial Challenge Test)
  • صفحه نمایش LCD رنگی با امکان نمایش منحنی ها بصورت online
  • پرینتر داخلی پرسرعت
  • قابل استفاده با فلومتر توربینی یا Pneumotach یکبارمصرف
  • نرم افزار پیشرفته Omnia برای کار با کامپیوتر
  • همچنین موارد زیر را می توان بصورت اختیاری به دستگاه افزود:
  • اندازه گیری قدرت ماهیچه های تنفسی (MIP/MEP)
  • اندازه گیری مقاومت راههای هوایی (ROCC)
  • پالس اکسیمتر

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیرمراجعه فرمایید:

 مشاهده بروشور دستگاه