تست ورزش (Stress Test) با سیم

   

 -  محصول مشترک ایران و ایتالیا

 - دارای فیلترهای نویزگیر 30،25،20، و 50 هرتز ونیز فیلتر حذف پارازیت حاصل از لرزش ماهیچه ای جهت حذف پارازیت با حفظ اصالت سیگنال

 

-  دارای کلیه پروتکلهای استاندارد تست ورزش و نوتوانی (Rehabilitation)، با قابلیت تغییر، حذف یا اضافه نمودن پروتکلهای جدید

 

-  دارای امکان تغییر دستی در مراحل انجام هر پروتکل و تغییر زمان، سرعت و شیب در حین انجام تست

 

-  چاپ گزارش در انتهای هر مرحله بصورت اتوماتیک بصورت 12 کاناله بر روی کاغذ A4 و نیز امکان چاپ بصورت دستی و ذخیره   در فایل بیمار جهت     استفاده های بعدی

 

-  محاسبه (Works Load (METs و Rate_Pressure Product و ...

-  نمایش Heart Rate و Target HR بصورت Real_Time

-  قابلیت اتصال به شبکه