تست ورزش (Stress Test) بی سیم

 

-  ساخت ایتالیا

-  نرم افزار پیشرفته با رکوردر بی سیم و تکنولوژی بلوتوث پزشکی

-  قابلیت تشخیص Max ST Depression and Elevation

-  نمایش نمودار تغییرات ST

-  نمایش و مقایسه Average سیگنال هر مرحله با مرحله Rest

-  ذخیره کل نوار درطول تست بصورت Full Disclosure با قابلیت بازبینی و چاپ نوار در زمانهای مورد نظر