الکتروکاردیوگراف دوازده کاناله Cardioline

الکتروکاردیوگراف مدل ar2100 View bt

الکتروکاردیوگراف12 کاناله با قابلیت چاپ از 3 تا 12 کاناله + long lead

-        دارای صفحه نمایش  رنگی 7/5 اینچی برای نمایش 12 کاناله ECG

-        ذخیره آخرین نوار ثبت شده در حالت اتوماتیک

-        اندازه گیری پارامترهای اصلی الکتروکاردیوگرافی

-        عملکرد برق و باطری (180 ثبت یا 60 دقیقه با باطری پر)

-        حالات کاری اتوماتیک، دستی و از پیش برنامه ریزی شده

-        تشخیص Pacemaker بر اساس استاندارد IEC

 

 

موارد اختیاری:

-        حافظه تا 200 ثبت کامل

-        تفسیر اتوماتیک ECG، HRV، Arrhythmia، .....

-        PC ECG (قابلیت تبادل اطلاعات با کامپیوتر)