سیستم کالری متری Quark RMR ICU

- کالری متری غیر مستقیم مداوم (VO2, VCO2)

- اندازه گیری توسط فلومتر یک بار مصرف 

- اندازه گیری اجزای متابولیسم (RQ, %FAT, %CHO, %PRO)

- نیاز به حداقل استریلیزاسیون

- مناسب برای بیماران بالای 15 کیلوگرم

- دقت و قابلیت اطمینان آن با Deltatrack اعتبارسنجی شده است.

- نرم افزار پیشرفته Omnia کار کردن با آن را ساده می کند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده بروشور دستگاه