تست ورزش (Stress Test)

انواع سیستم تست ورزش قلبی به صورت بیسیم (Wireless) و باسیم به همراه انواع تردمیل های استاندارد مطابق با پروتکل ارتباطی Trackmaster آمریکا

stress-test

 تست ورزش بی سیم ساخت Cardioline ایتالیا

 

سیستم تست ورزش با سیم مدل DVS 2000