سیستم کالری متری Fitmate WM

- اندازه گیری دقیق Resting Metabolic Rate یا RMR (سوخت و ساز پایه)

- رومیزی، قابل حمل با چاپگر داخلی 

- دارای برنامه های تنظیم وزن از طریق توازن انرژی

- دارای نرم افزار برای مدیریت داده ها، محاسبات براساس نحوه زندگی و رژیم های غذایی

- اعتبار سنجی شده با روش Gold Standard

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مشاهده بروشور دستگاه